:::

Phục vụ kết nối thông dịch dành cho cư dân mới thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 169
Ngày : 2018/7/13
Cập nhật : 2018/7/13 上午 09:16:00

Nếu có nhu cầu thông dịch và phiên dịch, thông tin liên quan đến việc đăng ký như sau:

Đơn vị tổ chức : Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới Hải Tuyến thành phố Đài Trung

Thời gian phục vụ : Thứ 2 đến thứ 6 08:00-17:00

Đối tượng phục vụ: cơ quan chính quyền/ Đoàn thể/ doanh nghiệp/ người dân có hộ tịch tại thành phố Đài Trung, có nhu cầu thông dịch.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại liên hệ: Nhân viên xã hội Hồng (04)2680-1947

Hòm thư điện tử : happywomanday@yahoo.com.tw

Giải thích chi phí thông dịch:
Phí thông dịch: Mỗi tiếng 800 Đài tệ, mỗi trường hợp tối đa có thể xin 5000 Đài tệ.

2.Chi phí phiên dịch: Tiếng nước ngoài dịch thành tiếng Trung, tính theo tiếng Trung, tiếng Trung dịch thành tiếng nước ngoài, tính theo tiếng nước ngoài, cứ 1000 chữ tối đa 1700 Đài tệ.

3.Nếu vì mục đích công ích, sẽ do Quỹ phân bố lãi xổ số công ích thành phố Đài Trung hỗ trợ, nếu không phải vì mục đích công ích sẽ do người sử dụng tự chịu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không