:::

บริการล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 155
วันที่ : 2018/7/13
อัปเดต : 2018/7/13 上午 09:14:00

หากต้องการล่ามแปลภาษาสามารถยื่นขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตามข้อมูลต่อไปนี้:
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ตามแนวชายฝั่งเมืองไทจง

เวลาให้บริการ:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 08:00-17:00

ผู้รับบริการ: หน่วยงานรัฐ/องค์กร/บริษัท/ประชาชนทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองไทจง

ข้อมูลการติดต่อ:
หมายเลขโทรศัพท์:(04)2680-1947 อาสาสมัครหง
อีเมล์: happywomanday@yahoo.com.tw


ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ:
1.ล่าม:ชั่วโมงละ 800ดอลล่าร์ไต้หวัน สูงสุดงานละ 5000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

2.แปลเอกสาร:ภาษาต่างชาติเป็นภาษาจีนคำนวณด้วยภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาต่างชาติคำนวณด้วยภาษาต่างชาติ สูงสุด 1700 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อหนึ่งพันตัวอักษร

3.ถ้าหากเป็นงานเพื่อสาธารณประโยชน์ จะนำผลกำไรจากสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมืองไทจงมาใช้เป็นเงินอุดหนุน แต่หากไม่ใช้การใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

Was this information helpful? Yes    No