:::

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်သည် အင်္ဂါနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့များ၏ ရုံးချိန်ကို ည ၇ နာရီထိ တိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ ဝန်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူခံစားနိုင်စေသည်။

Hit : 147
Date : 2018/7/12
Updated : 2018/7/12 上午 09:01:00

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီး
ဌာနသည် နိုင်ငံသားသစ်၊ ထိုင်ဝမ်ရှိဒုတိယမျိုးဆက်သစ်
များ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုများပြားလာသည့်အပြင်
ထိုင်ဝမ်တွင် လာရောက်ပညာသင်ယူသော၊ လာရောက်
လည်ပတ်သော၊ စီးပွားရေးခရီးစဉ်ဖြင့်လာသော နိုင်ငံခြား
သားများနှင့်အများပြည်သူတို့ကို အကျိုးရှိစွာ ဝန်ဆောင်
နိုင်ရန် ယနေ့မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်
များ၏ ရုံးချိန်ကို ယခင်ကထက် ပို၍တိုးခဲ့ပြီ။ အကယ်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုလျှင် ရုံးချိန်အကန့်အသတ် မရှိ
ပါ။ ရပ်ဝေးရှိနိုင်ငံသားသစ်များကိုလည်း ရွှေ့လျားကား
ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်။

မြို့၊ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာ
နသည် ယနေ့မှစ၍ အင်္ဂါနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့တို့၏ရုံး
ချိန်ကို ညနေ 5 နာရီမှ 7 နာရီထိ တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်ပေးပြီး ကြိုတင်စာရင်းပေးစနစ် ဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်
ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်နိုင်ငံခြားသားများသည် သက်
ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ရုံးဆင်းချိန်၊ ကျောင်းဆင်းချိန်
တို့တွင် သွားရောက်လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်ပြေစေသည်။ သို့သော် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသောဖြစ်ရပ်၊ အရေးပေါ်အ
ခြေအနေဆိုလျှင် အထက်ပါရုံးချိန်၏ ကန့်သတ်မှုတွင် မ
ပါဝင်သည့်အပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကိစ္စ
ပြီးအောင် ကူညီဝန်ဆောင်သွားမည်။

ရပ်ဝေးရှိနိုင်ငံသားသစ်များ (သို့) သွားလာရခက်ခဲ
သောပြည်သူများကိုမူ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၏
ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်အသီးသီးမှ ရွှေ့လျားကားနှင့်အင်တာ
နက်မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်
များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ လျှောက်တင်ချိန်
တွင် ပို၍လွယ်ကူစေသည်။

ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်ခါစ အစစ အရာရာ မတည်ငြိမ်
သေးသော နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအ
တွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လှုပ်ရှားမှု
အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြေငြာပေး
ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လျင်မြန်
စွာ ကျွမ်းဝင်စေသည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်၏ဝန်
ဆောင်ချိန်ကိုလည်း နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်နိုင်ငံခြားသား
များ သိရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ အ
လွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်များများ ကြေငြာမည်။ ထို့အပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏
စွမ်းဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပြီး လျှောက်တင်လာသောအမှု
များကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ၊ ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူ
စွာဖြင့် လျှောက်တင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ
သားသစ်၊ ဒုတိယမျိုးဆက်သစ်နှင့်နိုင်ငံခြားသားတို့ကို အ
စိုးရ၏ နွေးထွေးသောဝန်ဆောင်မှုကို ခံစားမိမည်။

Was this information helpful? Yes    No