:::

Trạm phục vụ Sở Di dân vào 7h tối thứ 3, 5 hàng tuần mới đóng cửa, tiếp tục nâng cao dịch vụ tiện ích cho dân.

Lượt : 188
Ngày : 2018/7/12
Cập nhật : 2018/7/12 上午 08:54:00

Xét thấy số lượng Cư dân mới, số lượng thế hệ thứ 2 cư dân mới sống ở Đài Loan ngày càng tăng, hơn nữa có không ít người nước ngoài sang Đài Loan học tập, du lịch, làm việc, Sở Di Dân Bộ Nội Chính nhằm tăng cường hiệu quả phục vụ cư dân mới, người nước ngoài và các giới trong xã hội, bắt đầu từ hôm nay sẽ kéo dài thời gian làm việc của các trạm phục vụ của Sở Di dân trên toàn Đài Loan, nếu gặp phải tình hình khẩn cấp càng không chịu sự hạn chế thời gian, đồng thời đối với Cư dân mới sống ở nơi xa xôi, cũng sẽ thông qua chuyến xe di động cung cấp phục vụ tại nhà.


Bắt đầu từ hôm nay Trạm phục vụ các thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị) Sở Di Dân vào 5h chiều đến 7h tối các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần cung cấp phục vụ kéo dài, đồng thời áp dụng cơ chế đặt hẹn. Hành động này có lợi cho Cư dân mới và người nước ngoài trước sau khi tan sở, tan học tới Trạm phục vụ thực hiện nghiệp vụ liên quan. Song, đối với sự kiện đột phát, tình hình khẩn cấp, trạm phục vụ Sở Di dân sẽ cung cấp phục vụ hỗ trợ giải quyết, hơn nữa không bị sự hạn chế bởi thời gian nói trên.


Trường hợp Cư dân mới sống ở nơi xa xôi hoặc di chuyển không thuận tiện, các Trạm phục vụ Sở Di dân cũng sẽ quy hoạch dùng chuyến xe di động và intơ net để tăng cường phạm vi phục vụ, để tiện giải quyết sự bất tiện trong việc Cư dân mới thực hiện nghiệp vụ liên quan.


Thời kỳ đầu cư dân mới và người nước ngoài sang Đài Loan sinh sống, tất cả đều không ổn định. Sở Di dân ngoài việc thông qua mạng thông báo các hoạt động, đẩy nhanh tốc độ kéo gần khoảng cách giữa Cư dân mới với môi trường, cũng tăng cường tuyên truyền thời gian làm việc của Trạm phục vụ, để tiện cho Cư dân mới và người nước ngoài thực hiện các nghiệp vụ liên quan. Sở Di dân cũng nâng cao hiệu quả phục vụ của mình, khiến vụ việc xin liên quan có thể thực hiện nhanh chóng, tiện lợi hơn, để cư dân mới, thế hệ thứ 2 cư dân mới và người nước ngoài cảm nhận được sự phục vụ chu đáo của chính phủ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không