:::

“တရားဥပဒေကဏ္ဍ” ဥပဒေကူညီမှုကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် မိမိ၏အခြေခံအခွင့်အရေးကို အာမခံမှု ရပါစေ။

“တရားဥပဒေကဏ္ဍ” ဥပဒေကူညီမှုကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် မိမိ၏အခြေခံအခွင့်အရေးကို အာမခံမှု ရပါစေ။
“တရားဥပဒေကဏ္ဍ” ဥပဒေကူညီမှုကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် မိမိ၏အခြေခံအခွင့်အရေးကို အာမခံမှု ရပါစေ။
Hit : 113
Date : 2018/6/28
Updated : 2018/6/28 上午 11:36:00

နိုင်ငံသားသစ်များအနေုဖြင့် နိုင်ငံခြားတွင်ရောက်နေ
သည်ကတစ်ကြောင်း ထိုင်ဝမ်၏တရားဥပဒေများကို မကျွမ်း
ကျင်ခြင်းကတစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာ
များနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ပျာယာခတ်ပြီး မိမိ၏အခွင့်အရေး
ကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ လူသားတစ်ယောက်၏အခြေခံလူ့
အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အစိုးရဌာနနှင့်အရပ်ဖက်လူ့အ
ဖွဲ့အစည်းများသည် အခမဲ့ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ
ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အပြင် အစိုးရမှ ဘာသာပြန်စနစ်ကို
တည်ထောင်ပြီး ဘာသာစကားမပေါက်ခြင်းအခက်အခဲကို
ဖြေရှင်းသွားမည်။


နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် နိုင်ငံသားသစ်များ
၏ ဥပဒေကူညီမှု ထောက်ပံ့ခြင်းနယ်ပယ်ကို တိုးချဲ့လုပ်
ဆောင်သွားမည်။


နိုင်ငံသားသစ်အချို့သည် အိမ်ထောင်ရေး၊ သားသမီး
အုပ်ထိန်းရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့် အစရှိသောပြ
ဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် တရားဥပဒေဆိုင်ရာသတ်
မှတ်ချက်များ မသိခြင်းကြောင့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနိုင်၍
တရားရုံးမတက်မီ ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်သည်
ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေငှားသည်ဖြစ်စေ ငွေကြေးပေးရမည်ပင်ဖြစ်ပြီး
ထိုငွေကြေးသည် နိုင်ငံသားသစ်များအနေဖြင့် ဝန်လေးတစ်ခု
ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဥပဒေကူညီမှု လိုအပ်ချက်တို့ကို ကူညီနိုင်စေရန် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့
သည် “နိုင်ငံသားသစ်များ၏အသက်ဘေး ကာကွယ်ရေးအစီ
အစဉ်” နှင့် “အိမ်ထောင်စုမဝင်မီ ထူးခြားအခြေအနေကြုံနေ
ရသော နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးနှင့်ကူညီမှု
အစီအစဉ်” အရ တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်ကို “တစ်ဦးလျှင် အ
များဆုံး ထိုင်ဝမ်ငွေ ၅ သောင်းထိ တိုးချဲ့ထောက်ပံ့ပေးသွား
မည်ဖြစ်ပြီး ဤငွေဖြင့် ရှေ့နေငှား၍(အကြံပေးခြင်း၊ တရားရုံး
တက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ကြည့်
ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တရားရုံးတက်ချိန်တွင် လိုက်ပါပေးခြင်း) အမှုတစ်ခုတွင် တစ်ကြိမ်သာထောက်ပံ့ပေးမည်။” ထောက်ပံ့
ကြေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အခြေအနေကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအသင်းလျှောက်တင်နိုင်
သောထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးအစားနှင့်ကန့်သတ်ချက်” နေရာ
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


အခမဲ့ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ရရှိနိုင်သနည်း။

ပြည်သူ၏နေထိုင်မှုတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ဥပဒေဆိုင်
ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန် မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီး
သီး၊ ခရိုင်ရုံး၊ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးကော်မတီ၊ တရားရုံး၊ ခရိုင်အ
စိုးရရှေ့နေရုံး၊ အစရှိသောနေရာများတွင် အခမဲ့ဥပဒေအကြံ
ပေးဝန်ဆောင်မှု ရှိပြီး ရှေ့နေများခေါ်ယူထားပြီး အများပြည်
သူမေးလိုသည်များကို လွယ်ကူစွာမေးမြန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထား
သည်။ ဒေသအသီးသီး၏ ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုသည် အများအားဖြင့် ကြိုတင်နာမည်ပေးစနစ်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာချင်း
ဆိုင်ဆွေးနွေးနိုင်သလို ဖုန်းဆက်၍လည်း မေးမြန်းနိုင်သည့်အ
ပြင်အချို့ဌာနများတွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းဝန်ဆောင်
မှုကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ စာရင်းပေးထားသည့်အ
ချိန်တွင် ရှေ့နေနှင့် ဗီဒီယိုခေါ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရဌာနအသီးသီး၏ ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုနေရာ
နှင့်အချိန်ကို သိလိုလျှင် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ဥပဒေအကြံပေး
ဝန်ဆောင်မှုပြတင်းပေါက်” နေရာ (သို့) ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာ
နဝက်ဘ်ဆိုက် နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


ဥပဒေရေးရာ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ပူး
ပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ဌာနများမှ ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်
မှု ပေးသည်။

ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း(အတိုကောက်
အားဖြင့် ဥပဒေကူညီမှု (သို့) ဥပဒေကူညီမှုအဖွဲ့) သည် လက်
ရှိအခြေအနေတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ (၂၂) ဌာနခွဲရှိပြီး အဓိက
အားဖြင့် “ဥပဒေအကြံပေးခြင်း” နှင့် “ကူညီစောင့်ရှောက်မှု
ရှေ့နေလျှောက်ခြင်း” ဝန်ဆောင်မှုတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
ဥပဒေဆိုင်ရာဖြစ်သော ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ အစီရင်စာရေး
သားခြင်း (သို့) ရာဇဝတ်မှု၊ တရားမမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ
တရားစွဲဆိုမှုတို့တွင် ကိုယ်စားပြုရှေ့နေလျှောက်ထားခြင်းတို့
ကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းချိန်တွင် ခိုကိုးရာ
မဲ့မဟုတ်ဘဲ တရားရေးရုံးမှ ထောက်ပံ့တည်ထောင်ထားသော “ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း” မှ ကူညီသွားမည် ဖြစ်သည်။

ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်းသည်“ဖုန်း
ဖြင့်” ၊ “လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ခြင်း” ၊ “ဗီဒီယိုခေါ်ဖြင့်” အ
စရှိသောနည်းသုံးမျိုးဖြင့် ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေအကြံ
ပေးဝန်ဆောင်မှုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဒေ
သအသီးသီး၏ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်နှင့်ကြိုတင်နာမည်စာ
ရင်းပေးနည်းတို့ကိုသိလိုလျှင် “ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်မှု
ဖောင်ဒေးရှင်းဝက်ဘ်ဆိုက်” တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဂဏန်းခုနှစ်လုံးရှိသော ဥပဒေကူညီမှုဖုန်းလိုင်း။ ။ 412-8518 လိုင်းခွဲ 2သို့ (လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ခေါ်လျှင် ရှေ့ ၌ 02 ခံ၍ခေါ်ပါ။) ဖုန်းဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်သည်။


အခြေခံအခွင့်အရေးကို ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အာမခံ
ပါ။

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားကဲ့သို့ နိုင်ငံသားသစ်များသည်လည်း ဥ
ပဒေကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုကို ညီတူညီမျှခံစားခွင့်ရှိ၍ ဘာ
သာစကားမပေါက်သော အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းရန် ဘာသာ
ပြန်သည် အမှုသည်နှင့်ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိ၏ဆက်
သွယ်ရေးတံတားဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်လိုအပ်မှုသည် တစ်
နေ့ထက်တစ်နေ့ ပို၍များပြားလာသည့်အလျောက် ပြည်ထဲ
ရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသဆိုင်ရာ
အစိုးရ၊ ရဲစခန်း၊ တရားရုံး အစရှိသောဌာနအသီးသီးတွင်
ဘာသာပြန်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများပြုလုပ်ပြီး သင်တန်း
တွင် အတတ်ပညာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်၊ ဥပေဒေပြုပြင်မှု၊ သွား
ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းပရိယာယ် အစရှိသော တတ်ကျွမ်းပညာ
ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုများကို သင်ကြားသွားမည်။ ဘာသာပြန်လို
အပ်သော နိုင်ငံသားသစ်များ လာရောက်လျှောက်တင်နိုင်ပြီး
ဘာသာပြန်မှ ဘာသာပြန်ပေးမည့်အပြင် ရဲစခန်းသို့ မှတ်
တမ်းသွားပြုချိန်၊ တရားရုံးကြားနာချိန်တို့တွင် အတူလိုက်
ပေးခြင်းဖြင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံပေးသည်။

ထိုင်ဝမ်ရှိနိုင်ငံသားသစ်များသည် စကားမပေါက်ခြင်း
နှင့် မိမိမသိမကျွမ်းသောနိုင်ငံရောက်နေခြင်းတို့ကြောင့် ဥပ
ဒေဆိုင်ရာပြဿနာကြုံတွေ့သောအခါ ဘယ်သူ့ကို အကူအ
ညီတောင်းရမှန်းမသိ ဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗဟို၊ ဒေ
သဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံသားသစ်တို့ကို ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်
ပေး၍ အိမ်ထောင်ရေး၊ သားသမီးအုပ်ထိန်းပိုင်ခွင့်၊ အိမ်ခြံ
မြေ၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့် အစရှိသောဥပဒေဆိုင်ရာများကို ကူ
ညီမှုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဘာသာစကားမပေါက်သောအခြေ
အနေကြုံရချိန်တွင် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု လျှောက်တင်
ခြင်းဖြင့် မိမိ၏အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။

နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်-နိုင်ငံ
သားသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် နိုင်ငံသားသစ်များ၏
ဥပဒေကူညီမှု ထောက်ပံ့ခြင်းနယ်ပယ်ကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်
သွားမည်။

ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန-ဥပဒေအကြံပေးအရင်းအမြစ်

ဥပဒေကူညီစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်းဝက်ဘ်ဆိုက်

Was this information helpful? Yes    No