:::

Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 31 tháng 7 nhận bài viết “Giải thưởng văn học Cư dân mới thành phố Tân Bắc năm 2018”

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 31 tháng 7 nhận bài viết “Giải thưởng văn học Cư dân mới thành phố Tân Bắc năm 2018”
Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 31 tháng 7 nhận bài viết “Giải thưởng văn học Cư dân mới thành phố Tân Bắc năm 2018”
Lượt : 73
Ngày : 2018/6/22
Cập nhật : 2018/6/22 上午 11:19:00

Nhằm khích lệ Cư dân mới thông qua các hình thức sáng tác như văn học và nhiếp ảnh… ghi lại “kinh nghiệm Tân Bắc”, qua đó nâng cao giao lưu văn hóa đa ngueyen, học tập lẫn nhau và hòa nhập.

“Nhóm tản văn(tiếng Trung)” tốt nhất là 1000 -2000 chữ, không phân biệt chữ Phồn thể, giản thể.

“Nhóm tản văn (không phải tiếng Trung” tốt nhất là 1000-2000 chữ, giới hạn viết bằng tiếng Nhật, tiếng Indonexia, tiếng Campuchia, tiếng Anh, tiếng Thái Lan, tiếng Philippin, tiếng Việt Nam, tiếng Hàn Quốc.

“Nhóm video ngắn” Nhóm này tuyển dụng nhân tài chụp ảnh được yêu thích trên mạng xã hội, 01 ảnh kỹ thuật số (file là dạng file gốc JPEG, 1 MB trở lên) hoặc 01 ảnh thực thể (kích thước 4*6 hoặc 5*7) và tốt nhất là 100-200 chữ ,không giới hạn ngôn ngữ.

Nội dung cụ thể của hoạt động này có thể tra tìm tại Website Cục Văn hóa chính quyền thành phố Tân Bắc

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không