:::

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการปรับตัวในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี 2018” เมืองจีหลง!

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKeelung City Government
เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการปรับตัวในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี 2018” เมืองจีหลง!
เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการปรับตัวในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี 2018” เมืองจีหลง!
ตี : 235
วันที่ : 2018/6/15
อัปเดต : 2018/6/15 下午 05:15:00

เมืองจีหลงได้เปิดหลักสูตรการปรับตัวในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี 2018 ขึ้น โดยมีหลักสูตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่

หลักสูตรใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี
เวลาเรียน:ทุกวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2018 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 10:00-12:00.

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีบริการเนอร์เซอร์รี่ สามารถนำชั่วโมงเรียนไปใช้ในการยื่นขอสละสัญชาติเพื่อขอสัญชาติไต้หวัน

หมายเลขโทรศัพท์:มิสเซี่ย สำนักงานกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการครัวเรือน 2462-9719 หรือติดต่อที่สำนักงานทะเบียนของแต่ละเขตในเมืองจีหลง

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:2 MB
Was this information helpful? Yes    No