:::

Trợ cấp sinh hoạt đào tạo nghề Bộ Lao Động

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 402
Ngày : 2018/5/25
Cập nhật : 2018/5/25 上午 09:21:00

(1)Cư dân mới bị thất nghiệp tham gia vào khóa học đào tạo nghề Sở Phát triển lực lượng lao động Bộ Lao Động, trợ cấp toàn bộ chi đào tạo họ.

(2)Cư dân mới nếu bị thất nghiệp, sau khi cơ quan dịch vụ việc làm công lập tư vấn tìm việc và giới thiệu tham gia đào tạo, hoặc đơn vị đào tạo nghề chọn tham gia đào tạo, tính chất tham gia đào tạo đó là đào tạo nghề cả ngày, được trong thời gian tham gia đào tạo xin trợ cấp sinh hoạt đào tạo nghề theo quy định, mức độ trợ cấp bằng 60% tiền lương cơ bản mỗi tháng do Bộ lao động công bố.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không