:::

เงินอุดหนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 232
วันที่ : 2018/5/25
อัปเดต : 2018/5/25 上午 09:19:00

(1) ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตกงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอบรมวิชาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีเงินอุดหนุนการอบรมเต็มจำนวน

(2) ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตกงาน สามารถได้รับคำปรึกษาจากหน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐและเข้าร่วมอบรม หากได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ารับการอบรมวิชาชีพประเภทอบรมเต็มวัน จะได้รับเงินอุดหนุนรายวันระหว่างการอบรม เป็นจำนวนเงิน 60% ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

Was this information helpful? Yes    No