:::

Hỗ trợ chăm sóc trong thời gian huấn luyện

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 187
Ngày : 2018/5/21
Cập nhật : 2018/5/21 下午 02:04:00

Đối tượng hỗ trợ chỉ người tham gia huấn luyện nghề nghiệp và phù hợp các quy định
Cư dân mới nơi cư trú và thực sự cư trú tại thành phố Đài Bắc.

Hộ thu nhập thấp hoặc người đăng ký được cơ quan thuế xác nhận tổng thu nhập tổng hợp một năm gần nhất chưa đạt tới tiêu chuẩn khai báo hoặc thuế suất thuế thu nhập tổng hợp chưa đạt đến 20%. Cũng tương tự với trường hợp người đăng ký do người có nghĩa vụ nộp thuế khai báo là người được nuôi dưỡng, người có nghĩa vụ nộp thuế của họ có hoàn cảnh nêu trên.

Vợ/chồng của người đăng ký có Sổ tay hoặc giấy chứng nhận người khuyết tật hoặc 45 tuổi trở lên và có thẻ chấn thương nghiêm trọng, hoặc trong gia đình có một trong những người thân dưới đây, vợ/chồng của người đăng ký không thể hỗ trợ chăm sóc:

Người thân có quan hệ huyết thống trực hệ 12 tuổi trở xuống

Người thân có quan hệ huyết thống trực hệ 65 tuổi trở lên của người đăng ký hoặc vợ/chồng của họ.

Người nêu trên thực sự có tổ chức chăm sóc hoặc người chăm sóc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không