:::

Trợ cấp sinh hoạt huấn luyện nghề nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 158
Ngày : 2018/5/21
Cập nhật : 2018/5/21 下午 02:02:00

Người hôn phối nước ngoài hoặc người hôn phối khu vực Đại Lục có quyền cư trú , tham gia vào huấn luyện nghề nghiệp dành cho người thất nghiệp mà chính quyền tổ chức hoặc ủy quyền tổ chức, có thể xin trợ cấp sinh hoạt huấn luyện nghề nghiệp. Nội dung cụ thể hãy tra tìm tại website Học viện phát triển năng lực nghề nghiệp thành phố Đài Bắc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không