:::

เงินอุดหนุนระหว่างฝึกอบรม

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 145
วันที่ : 2018/5/21
อัปเดต : 2018/5/21 下午 01:59:00

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุน

1、เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีถิ่นที่อยู่และพักอาศัยอยู่ในเมืองไทเปจริง
2、ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้สมัครมีรายได้รวมในปีภาษีที่ผ่านมาไม่ต้องชำระภาษีหรือมีอัตราภาษีรวมไม่ถึง 20% หรือผู้สมัครที่ติดตามผู้ที่มีรายได้ดังที่กล่าวข้างต้น
3、กรณีคู่สมรสของผู้สมัครมีบัตรผู้พิการหรือเอกสารหลักฐานอื่นหรือมีบัตรผู้พิการและมีอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือที่บ้านมีญาติในกรณีต่อไปนี้และคู่สมรสของผู้สมัครไม่สามารถช่วยดูแลได้:
(1)บุตรที่มีสายเลือดโดยตรงที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
(2)บุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มาดูแลจริง

Was this information helpful? Yes    No