:::

เงินอุดหนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 95
วันที่ : 2018/5/21
อัปเดต : 2018/5/21 下午 01:58:00

คู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวต่างชาติหรือชาวจีนที่มีใบอนุญาตพักอาศัยและเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดโดยรัฐบาลหรือรัฐมอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดขึ้นเพื่อดูแลคนว่างงาน สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนการฝึกอบรมวิชาชีพได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อบรมวิชาชีพเมืองไทเป

Was this information helpful? Yes    No