:::

ขยายเวลาให้บริการของสายด่วนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตภาษาอินโดนีเซีย ไทย และเขมร

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 196
วันที่ : 2018/5/15
อัปเดต : 2018/5/15 上午 10:01:00

เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของสายด่วนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิต “0800-024-111สายด่วนให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน” ของกรมตรวจคนเข้าเมือง จึงมีการขยายเวลาการให้บริการภาษาอินโดนีเซีย ไทย และเขมรเป็นทุกวันจันทร์-ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดอื่นๆ)ตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 17:00น. (8ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2018 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่า สายด่วนให้บริการของเราให้บริการด้วยภาษาจีน อังกฤษและญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเดิมมีเพียงภาษาเวีนดนามในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดอื่นๆ)ตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 17:00น. เป็นเวลารวม 8 ชั่วโมง ส่วนภาษาอินโดนีเซีย ไทย และเขมรจากเดิมเวลา 13:00 ถึง 17:00น.(4ชั่วโมง) ด้วยความต้องการที่จะช่วยเหลือชาวอินโดนีเซีย ไทยและกัมพูชาให้หันมาใช้บริการสายด่วนนี้กันเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลในการใช้ชีวิตประจำวันจากรัฐ จึงได้ขยายเวลาการให้บริการข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย ไทย และเขมรให้มีเวลาให้บริการเช่นเดียวกับภาษาเวียดนามคือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดอื่นๆ)ตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 17:00น. (8ชั่วโมง)

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของเราเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีประสบการณ์ทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้นอกจากจะมีความสามารถพิเศษแล้ว ยังเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามในอนามัย ศาล ศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ คุณครูสอนภาษาแม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและคุณครูวิชาวัฒนธรรม ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่นอกจากจะให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรและตรงตามความต้องการแล้ว ยังช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รู้สึกสบายใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ให้บริการ เช่น ข้อมูลพื้นฐานในชีวิตประจำวัน วีซ่า การเข้าออกประเทศ กฎหมายการพำนัก การเป็นล่าม การทำงาน การศึกษา ข้อมูลด้านภาษี ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจราจร ความปลอดภัยในชีวิต ข้อมูลด้านการแพทย์ การอบรมสั่งสอนบุตรหลาน การปรับตัวให้คุ้นชิน เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่นหลี่ ซิ่วจินที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สายด่วนภาษาไทยกล่าวว่า มักจะผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวไทยที่ไม่คุ้นชินกับไต้หวันและภาษาจีนมาขอความช่วยเหลือเป็นประจำ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาจีน เรียนทำอาหาร สอบใบขับขี่ หรือพบปะกับเพื่อนใหม่ๆได้ที่ใดบ้าง เมื่อโทรเข้ามาที่นี่แล้วจึงได้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐและศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีการจัดหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ขึ้น และส่วนที่สำคัญที่สุดคือการได้รับคำแนะนำจากคนบ้านเดียวกัน ทำให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นจริงๆค่ะ

ชาวต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มาอยู่ที่ไต้หวันย่อมต้องพบกับอุปสรรคทางภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายด่วนนี้จะช่วยตอบโจทก์ด้านความสะดวกสบาย ช่วยแก้ไขปัญหาน้อยใหญ่ได้ทุกเมื่อ “กริ๊งครั้งเดียว บริการเต็มที่” ขอเชิญทุกท่านเข้ามาใช้บริการกันได้อย่างเต็มที่

Was this information helpful? Yes    No