:::

လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်သားမိသားစုကို အစိုးရမှ ကလေးထိန်းကျောင်းခအချို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။

Label
LocationTaiwan
လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်သားမိသားစုကို အစိုးရမှ ကလေးထိန်းကျောင်းခအချို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်သားမိသားစုကို အစိုးရမှ ကလေးထိန်းကျောင်းခအချို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
Hit : 125
Date : 2018/5/14
Updated : 2018/5/14 上午 11:00:00

မိဘ(သို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ)နှစ်ပါးလုံး (သို့)မိဘတစ်ဦး
သာရှိသောမိသားစုဖြစ်ပါက ထိုအုပ်ထိန်းသူသည် လုပ်ငန်းခွင်
ဝင်ခြင်းကြောင့် မိမိ၏နှစ်နှစ်အောက်ရင်သွေးကို ကိုယ်တိုင်မ
ထိန်းနိုင်ဘဲ မဖြစ်မနေ ကလေးထိန်းသူအိမ်သို့၊ မူကြိုသို့ပို့ရသူ
များဖြစ်ပြီး မိသားစု၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေအခွန်နှုန်းသည် 20%
အောက်မိသားစုများကို ၎င်းတို့မိသားစု၏စီးပွားရေးအခြေအ
နေ နှင့်ကလေးထိန်း၏အရည်အချင်းအလိုက် ကလေးတစ်ဦး
လျှင် လစဉ်ထိုင်ဝမ်ငွေ2000မှ5000အတွင်း ထောက်ပံ့သွား
မည်။
Ps.

၁။ ကလေးကိုကလေးထိန်းကျောင်းသို့ပို့သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံဖြင့် မိ
မိကလေးကိုထိန်းကျောင်းသော ကလေးထိန်းဝန်ထမ်း၏ဝန်
ဆောင်မှုစင်တာ (သို့)ကလေးထိန်းစင်တာများသို့ လျှောက်
လွှာတင်ပြီး ဦးဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူပါ။ ထောက်ပံ့ကြေးကို
ကလေးထိန်းကျောင်းသွားသည့်ရက်မှစ၍ ပေးဆောင်မည်။

၂။ သတ်မှတ်ရက်ကျော်မှ လျှောက်လွှာတင်ပါက ထောက်
ပံ့ကြေးကို ကလေးထိန်းဝန်ထမ်း၏ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (သို့)ကလေးထိန်းစင်တာက လျှောက်လွှာစတင်လက်ခံရရှိ
သည့်ရက်မှစ၍ ပေးဆောင်မည်။

※ ပိုမိုများပြားသောသတင်းများကို မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီး
သီး၏ လူမှုရေးရာဗျူရို(ဌာန)ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်
သည်။


※ မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ အိမ်နေကလေးထိန်း
ဝန်ဆောင်မှု တာဝန်ခံစင်တာနှင့် ခရိုင်အစိုးရ၏ ဆက်
သွယ်ရေးစာရင်း။ ။ https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/List.aspx?nodeid=518

Attachment List

  1. DMFile size:258 KB
Was this information helpful? Yes    No