:::

Hỗ trợ một phần chi phí trông giữ trẻ cho gia đình người tìm việc làm

nhãn
vị tríTaiwan
Hỗ trợ một phần chi phí trông giữ trẻ cho gia đình người tìm việc làm
Hỗ trợ một phần chi phí trông giữ trẻ cho gia đình người tìm việc làm
Lượt : 274
Ngày : 2018/5/14
Cập nhật : 2018/5/14 上午 10:31:00

Trường hợp hai bên bố mẹ (hoặc người giám hộ) hoặc một bên đơn thân đều đi làm, dẫn tới không thể tự chăm sóc trẻ nhỏ chưa đầy 2 tuổi tại nhà, cần phải gửi đến người trông giữ trẻ tại gia hoặc trung tâm trông giữ trẻ sơ sinh chăm sóc, và thuế thu nhập tổng hợp của bố mẹ chưa đạt tới 20%, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình và tư cách của người giữ trẻ ,mỗi trẻ nhỏ hàng tháng hỗ trợ 2000 -5000 Đài tệ.

Ps.
Người đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày thực sự đi gửi trẻ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết nộp cho Trung tâm phục vụ trông giữ trẻ tại nhà hoặc Trung tâm trông giữ trẻ của nơi gửi trẻ sơ sinh trẻ nhỏ sơ thẩm, ngày hỗ trợ người đó tính từ ngày thực sự gửi trẻ.

Trường hợp quá hạn nộp hồ sơ ngày hỗ trợ bắt đầu tính từ ngày Trung tâm phục vụ trông giữ trẻ tại nhà hoặc Trung tâm trông giữ trẻ nhận được hồ sơ (căn cứ vào việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ)

Hãy tới Trang mạng Cục (Sở) xã hội chính quyền các huyện thị để tra tìm thông tin nhiều hơn.

Sổ liên lạc các Trung tâm mà chính quyền huyện thị ủy thác thực hiện phục vụ trông giữ trẻ tại nhà và chính quyền địa phương https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/List.aspx?nodeid=518

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:258 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không