:::

Tuyên truyền phòng chống lạm dụng thuốc

nhãn
vị tríTaiwan
Tuyên truyền phòng chống lạm dụng thuốc
Tuyên truyền phòng chống lạm dụng thuốc
Lượt : 143
Ngày : 2018/5/14
Cập nhật : 2018/5/14 上午 10:30:00

Thực hiện hành đống chống ma túy, cần bắt đầu từ việc thiết lập quan niệm đúng đắn, bồi dưỡng thói quen lành mạnh có ích cho sức khỏe tinh thần, tăng cường trao đổi tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, tiến tới dời xa nguy hại ma túy; Ngoài ra, diện mạo ma túy mới ngày càng biến hóa, bao bọc trong lớp đường cuốn hút, tiềm ẩn các loại ma túy mới nổi, nếu sử dụng cùng với cồn càng nguy hiểm hơn, tuyệt đối không thể ăn thử .

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không