:::

เงินชดเชยการเลี้ยงทารกสำหรับครอบครัวที่ต้องทำงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
เงินชดเชยการเลี้ยงทารกสำหรับครอบครัวที่ต้องทำงาน
เงินชดเชยการเลี้ยงทารกสำหรับครอบครัวที่ต้องทำงาน
ตี : 210
วันที่ : 2018/5/14
อัปเดต : 2018/5/14 上午 10:15:00

หากบิดามารดา(หรือผู้ปกครอง)ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องทำงาน ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีและจำเป็นต้องส่งลูกไปให้ผู้ที่รับดูแลเด็กหรือศูนย์รับดูแลเด็ก อีกทั้งยังมีอัตราภาษีเงินได้รวมไม่ถึง 20% รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ 2,000~5,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อบุตรต่อเดือน ตามฐานะทางครอบครัวและคุณสมบัติของผู้รับดูแลเด็กเป็นหลัก


Ps.
1.ผู้ยื่นเรื่องควรเตรียมเอกสารภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่ต้องฝากเลี้ยงดูเด็ก จากนั้นส่งเอกสารไปยังศูนย์รับดูแลเด็กหรือศูนย์พี่เลี้ยงเด็กเพื่อให้พิจารณาเอกสารขั้นต้น โดยจะให้เงินชดเชยตามวันที่ที่ใช้บริการศูนย์เลี้ยงเด็กตามจริง (ต้องเตรียมเอกสารไว้ให้ครบถ้วน)

※หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน(ศูนย์)กิจการสังคมของแต่ละเขต
※ข้อมูลติดต่อของศูนย์ดูแลเด็กแต่ละแห่งที่รัฐกำหนดและข้อมูลติดต่อหน่วยงานรัฐ:https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/List.aspx?nodeid=518

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:258 KB
Was this information helpful? Yes    No