:::

Xe sách di động Đông Nam Á của thư viện thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Xe sách di động Đông Nam Á của thư viện thành phố Cao Hùng
Xe sách di động Đông Nam Á của thư viện thành phố Cao Hùng
Lượt : 131
Ngày : 2018/5/9
Cập nhật : 2018/5/9 上午 10:08:00

Thư viện thành phố Cao Hùng thực hiện xe sách di động Đông Nam Á, có hơn 2000 cuốn sách tiếng Đông Nam Á, vào3:00 đến 5:00 chiều ngày thứ 4 cuối cùng hàng tháng , dừng trước cổng chính ( Công viên Lao Động) Trung tâm giáo dục sinh hoạt người Lao động, hoan nghênh mượn đọc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không