:::

ကျီးလုံမြို့၏ “မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း” ဆိုင်ရာသတင်းများ သီးသန့် ကဏ္ဍ

Label
Location
Hit : 78
Date : 2018/4/30
Updated : 2018/4/30 下午 03:57:00

မိခင်များအား မိခင်နို့တိုက်ကျွေးကြရန် တိုက်တွန်းသော
အားဖြင့်၊ နို့တိုက်မိခင်များ အပြင်ထွက်ချိန်တွင် ကျီးလုံမြို့ရှိ
မိခင်နို့စုရာ၊ နို့တိုက်ရာအခန်းကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်စေ
ရန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာများ တိုင်ပင်
ဆွေးနွေးခြင်းအရင်းအမြစ်များအားလုံးကို ကျီးလုံမြို့ဝက်ဘ်
ဆိုက်တွင် “မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း”သီးသန့်ကဏ္ဍကို ထားရှိပြီး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် မိသားစု၏လိုအပ်ချက်ကို တစ်နေရာ
ထဲတွင်ပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေသည်။

Was this information helpful? Yes    No