:::

Thư viện huyện Bành Hồ thiết lập sách ngôn ngữ Đông Nam Á, hoan nghênh sôi nổi mượn đọc !

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPenghu County Government
Lượt : 86
Ngày : 2018/4/30
Cập nhật : 2018/4/30 下午 03:31:00

Thư viện huyện Bành Hồ thiết lập khu sách ngôn ngữ Đông Nam Á, loại hình thu thập từ sách giáo dục mầm non đến sách dành cho người lớn , hoan nghênh dân chúng sử dụng nhiều sách liên quan của thư viện.

Thời gian mở cửa Trung tâm tài nguyên thư viện

Thứ 4 đến sáng chủ nhật 8:30- 12:00; chiều 1:30-9:00

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không