:::

Phương án Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình Cư dân mới huyện Nam Đầu

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 151
Ngày : 2018/4/30
Cập nhật : 2018/4/30 下午 03:30:00

Trung tâm phục vụ Phúc lợi gia đình Cư dân mới huyện Nam Đầu cung cấp nhiều hạng mục phục vụ và phúc lợi, hàng tháng đều có khóa học chủ đề khác nhau, những ngườ iquan tâm tới khóa học hãy gọi điện đến Trung tâm 049-2244755 để tìm hiểu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không