:::

ထိုင်နန်မြို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု

Label
Location
ထိုင်နန်မြို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု
ထိုင်နန်မြို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု
Hit : 76
Date : 2018/4/27
Updated : 2018/4/27 下午 03:56:00

နေထိုင်ရေးတွင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်
ညစ်ရသည်များ၊ မကျော်လွှားနိုင်သောပြဿနာများ အ
နည်းနှင့်အများ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ ထိုင်နန်မြို့တွင် ကြို
တင်စာရင်းပေးစနစ်ဖြင့် ပြည်သူများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေး
သည်။ ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်းလိုင်း06-3352982 (လင်စိန်း
ရုံးခန်း)၊ 06-6377232 (တုံးရှင်းရုံးခန်း) များသို့ ဖုန်း
ဆက်၍ ကြိုတင်စာရင်းပေးနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No