:::

မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးလက်စွဲစာအုပ်

Label
Location
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးလက်စွဲစာအုပ်
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးလက်စွဲစာအုပ်
Hit : 461
Date : 2018/4/27
Updated : 2018/4/27 下午 03:55:00

မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးလက်စွဲစာ
အုပ်သည် ဆေးစွဲသူမိသားစု၊ မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိ
မိသားစုအား မိမိတို့၏ပြဿနာကို စောစီးစွာသိရှိပြီး ကူ
ညီထောက်ပံ့မှုများ အချိန်မီဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အသိပညာများကို လွယ်ကူမြင်သာ
သောပုံ၊ စာများဖြင့် ဆေးစွဲသူနှင့်မိသားစုအား ဆေးဖြတ်
ရာတွင် ရင်ဆိုင်ရမည့်အခက်အခဲများ၏ ဖြေရှင်းနည်းကို
သိရှိပြီး လူငယ်များနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းဝေး
သော၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝသစ်ကို ထူထောင်ကြ
စို့။

မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးလက်စွဲစာအုပ်:https://sway.com/bVqjPHXhoCnY6hoh

Was this information helpful? Yes    No