:::

ဆေးဝါးသောက်သုံးပါက ထမင်းမစားမီ၊ စားပြီးချိန် အစရှိသော ဆေးသောက်ချိန်တို့ မှန်ကန်ပါစေ။

Label
Location
Hit : 56
Date : 2018/4/27
Updated : 2018/4/27 下午 03:52:00

၁။ ထမင်းမစားမီ။ ။ ထမင်းမစားမီ (၁) နာရီအလိုတွင်
သောက်ပါ။

၂။ ထမင်းစားပြီးချိန်။ ။ ထမင်းစားပြီး (၁) နာရီအကြာ
(သို့) ထမင်းစားနေစဉ် သောက်
ပါ။

၃။ မအိပ်မီ။ ။ မအိပ်မီ (၁) နာရီအလိုတွင် သောက်ပါ။

၄။ ထမင်းမစားမီ (သို့) ထမင်းစားပြီးဆိုပြီး သီးသန့်မရေး
ထားပါက မစားမီဖြစ်စေ၊ စားပြီးချိန်ဖြစ်စေ သောက်
၍ရသည်။

၅။ အကယ်၍ ဆေးသောက်ချိန်အထူးမသတ်မှတ်ထား
ဘဲ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါက နံနက်ပိုင်းတွင်
သောက်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No