:::

Thành phố Đài Nam miễn phí phục vụ tư vấn tâm lý

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Thành phố Đài Nam miễn phí phục vụ tư vấn tâm lý
Thành phố Đài Nam miễn phí phục vụ tư vấn tâm lý
Lượt : 96
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:40:00

Đối với các vấn đề cuộc sống, tâm lý khó tránh khỏi gặp một số vấn đề, thành phố Đài Nam cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí, áp dụng cơ chế đặt hẹn, người dân có thể gọi đường dây nóng đặt hẹn 06-3352982 (văn phòng Lâm Sâm), 06-6377232 (văn phòng Đông Hưng)trong giờ hành chính.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không