:::

Sổ tay giáo dục vệ sinh chống ma túy

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Sổ tay giáo dục vệ sinh chống ma túy
Sổ tay giáo dục vệ sinh chống ma túy
Lượt : 163
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:39:00

Sổ tay chống ma túy hỗ trợ gia đình người nghiện thuốc, gia đình rủi ro cao sớm phát hiện, can thiệp hướng dẫn, thông qua câu chữ tranh ảnh đơn giản dễ hiểu và kiến thức chuyên môn bên cạnh người nghiện thuốc và người thân của họ giải quyết những khó khăn mà người nghiện ma túy phải đối mặt, bên cạnh thanh thiếu niên cùng trưởng thành, cùng tạo ra cuộc đời mới lành mạnh không ma túy.

Sổ tay giáo dục vệ sinh chống ma túy:https://sway.com/bVqjPHXhoCnY6hoh

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không