:::

Danh mục Ketamine và ma túy mới xuất hiện phổ biến

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 126
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:37:00

Ma túy mới xuất hiện:
Bao bì đa dạng: sau khi cải trang bao bì mới nhồi , hình dạng đồ ăn vặt, bao bì thương phẩm, thương hiệu nhái, hình vẽ hoạt hình.

Trộn lẫn nhiều loại ma túy: nhiều loại ma túy hỗn hợp, trộn lẫn các loại ma túy khác nhau như: Amphetamine, Ketamine,Mephedrone…

Nguy hại cực lớn:dễ ăn nhầm, dễ xuất hiện ảo giác, tỷ lệ tử vong cao.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không