:::

Nội dung chú ý dành cho dân chúng khi lựa chọn hoặc sử dụng đồ chiên rán

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 117
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:36:00

Không mua đồ chiên rán đóng gói lẻ hoặc không rõ nguồn gốc

Không sử dụng nhiều lần hoặc sử dụng đồ chiên rán không tươi.

Khi chiên, rán nhiều thực phẩm, dùng mỡ lợn hoặc mỡ động vật thích hợp hơn, dầu salat không thích hợp.

Khi nấu thức ăn nên dùng máy hút dầu để hút dầu đi

Giảm thiểu hấp thụ thực phẩm chiên rán

Giảm thiểu thực phẩm xào hoặc chiên rán nhiệt độ cao.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không