:::

Thời gian sử dụng thuốc chính xác trước, sau bữa ăn

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 89
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:36:00

Trước bữa ăn: uống 1 tiếng trước bữa ăn

Sau bữa ăn: uống 1 tiếng sau bữa ăn hoặc sử dụng cùng với thực phẩm

Trước khi ngủ: uống 1 tiếng trước khi ngủ

Không chú thích rõ trước hoặc sau bữa ăn có nghĩa là trước sau bữa ăn đều được

Nếu không đặc biệt nhắc nhở, 1 lần mỗi ngày thì xin hãy uống vào buổi sáng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không