:::

SOP Thuốc quá hạn SOP

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 94
Ngày : 2018/4/27
Cập nhật : 2018/4/27 下午 03:35:00

I.Các bước người dân có thể tự xử lý thuốc quá hạn (thuốc thông thường)

Nước thuốc đổ vào trong túi kẹp

Dùng nước xối rửa lọ thuốc, nước đã dùng xối rửa lọ thuốc cũng nên đổ vào trong túi kẹp.

Lấy thuốc từ trong bao bì như giấy bạc, túi thuốc ra.

Toàn bộ viên thuốc tập trung đổ vào trong túi kẹp

Dùng bã chè, bã cà phê hoặc giấy lau tay đã qua sử dụng… trộn lẫn với nước thuốc, viên thuốc.

Bịt kín bằng túi kẹp kín, có thể vứt vào thùng rác thông thường (xử lý rác trong nước đại đa số đều sử dụng đốt ở nhiệt độ cao, phù hợp nguyên tắc xử lý thuốc).

Túi thuốc và lọ thuốc nước sạch sẽ thực hiện thu hồi tài nguyên theo chất liệu của chúng.

II.Thuốc chống u bướu quá hạn, thì kiến nghị cần mang về bệnh viện cấp thuốc ban đầu để thu hồi xử lý.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không