:::

แจกถุงป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสงที่กลับบ้านเกิด

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTainan City Government
แจกถุงป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสงที่กลับบ้านเกิด
แจกถุงป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสงที่กลับบ้านเกิด
ตี : 56
วันที่ : 2018/4/27
อัปเดต : 2018/4/27 下午 03:25:00

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากต่างประเทศให้สามารถตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานอนามัยจึงได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลับบ้านเกิดเป็นพิเศษ โดยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้องแจ้งให้สถานีอนามัยทราบวันเดินทางเข้าออกประเทศที่แน่นอนที่ภูมิลำเนาของตน เมื่ออบรมเสร็จสิ้นจะได้รับถุงป้องกันโรคเพื่อสุขภาพไว้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:622 KB
Was this information helpful? Yes    No