:::

အွန်လိုင်းတွင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းသည် ထောင်ခြောက်များ၍ လုပ်ငန်းရှင်၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို သေချာစမ်းစစ်ပါ။

Label
Location
Hit : 140
Date : 2018/4/23
Updated : 2018/4/23 下午 04:58:00

အွန်လိုင်းတွင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းသည် ထောင်
ခြောက်များ၍ အထူးသတိပြုပါ။ အထူးသဖြင့် Line နှင့်
FB အစရှိသောပလက်ဖောင်းများတွင် ဝယ်ယူပါက ပို၍
သတိထားရမည်။ မသိသောဝက်ဘ်ဆိုက်(ဥပမာ ရောင်း
သူ၏အခြေခံအချက်အလက်များ မရှိခြင်း (သို့) ဝန်
ဆောင်မှုအီးမေးလ်သာ ရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်) မ
ဝယ်ပါနှင့်။ အလိမ်မခံရစေရန် ပစ္စည်းမဝယ်မီ ရောင်းသူ
၏အခြေခံအချက်အလက်များကို (အမည်၊ ဆက်သွယ်
ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လိပ်စာ) သေသေချာချာစမ်းစစ်ပြီးမှ
ဝယ်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No