:::

Cạm bẫy mua hàng trực tuyến nhiều, xin hãy xác nhận trước thông tin cơ bản của người kinh doanh.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 118
Ngày : 2018/4/23
Cập nhật : 2018/4/23 下午 03:02:00

Cạm bẫy mua hàng trực tuyến nhiều, đặc biệt là mua hàng trên giao diện như Line và FB càng cần cẩn thận hơn, xin hãy không nên mua hàng trên trang web không rõ ràng (ví dụ không nhìn thấy rõ thông tin cơ bản của người kinh doanh hoặc chỉ cung cấp hòm thư phục vụ khách hàng),trước khi mua bắt buộc xác nhận thông tin cơ bản của người kinh doanh (tên, điện thoại liên hệ và địa chỉ), để tránh bị lừa gạt.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không