:::

Kênh tư vấn và khiếu nại tranh chấp mua hàng hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Kênh tư vấn và khiếu nại tranh chấp mua hàng hóa
Kênh tư vấn và khiếu nại tranh chấp mua hàng hóa
Lượt : 153
Ngày : 2018/4/23
Cập nhật : 2018/4/23 下午 03:01:00

Khi bạn gặp phải vấn đề tranh chấp mua hàng hóa, Trung tâm phục vụ người tiêu dùng chính quyền thành phố Đài Trung cung cấp giải đáp thắc mắc liên quan cho bạn, gọi tới số 1950 (Điện thoại tính phí) bằng di động hoặc điện thoại nội thành trong thành phố Đài Trung, sẽ có chuyên viên phục vụ bạn.Nếu bạn muốn đề xuất khiếu nại, có thể thông qua các phương thức như:website(http://www.consume.taichung.gov.tw/), đến quầy(đến Trung tâm phục vụ người tiêu dùng)hoặc fax(04-22259509)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không