:::

အင်တာနက်တွင်ဆေးဝါးများရောင်းချပါက တရားဥပ

Label
Location
အင်တာနက်တွင်ဆေးဝါးများရောင်းချပါက တရားဥပ
အင်တာနက်တွင်ဆေးဝါးများရောင်းချပါက တရားဥပ
Hit : 74
Date : 2018/4/17
Updated : 2018/4/17 上午 11:37:00

သတိ(၁)။ ။ ဖျားနာလျှင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဆေး
သောက်လျှင် ဆေးဆရာကို မေးပါ။

သတိ(၂)။ ။ အင်တာနက်နှင့် ဘယ်ကထုတ်မှန်းမသိ
သောဆေးများကို မဝယ်ပါနှင့်။

သတိ(၃)။ ။ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲ
ရေးဦးစီးဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ လိုင်စင်သတင်းအချက်
အလက်နေရာတွင် ဆေးဝါးဆိုင်ရာသတင်းများကို ရှာ
ကြည့်ပါ။

သတိ(၄)။ ။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အင်တာနက်တွင်
ဆေးဝါးရောင်းပါက ဆေးဝါးရေးရာဥပဒေကို ချိုး
ဖောက်ပြီး ထိုင်ဝမ်ငွေသုံးသောင်းအထက် သိန်း(၂၀)
အောက်အထိ ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရလိမ့်မည်။

Attachment List

  1. DMFile size:870 KB
Was this information helpful? Yes    No