:::

“ဆေး” ကို “အရက်” လိုမသောက်ပါနှင့်။

Label
Location
“ဆေး” ကို “အရက်” လိုမသောက်ပါနှင့်။
“ဆေး” ကို “အရက်” လိုမသောက်ပါနှင့်။
Hit : 179
Date : 2018/4/17
Updated : 2018/4/17 上午 11:37:00

ပေါက်လိဒါB၊ ဝေရှိပီအစရှိသော အရက်ပါဝင်
သောသောက်သုံးကုန်များကို ကြာရှည်သုံးစွဲပါက အ
သည်းကိုထိခိုက်သည့်အပြင် စွဲသွားနိုင်သည်။ ဤ
သောက်သုံးကုန်များသည် ထိန်းသိမ်းခံရသောဆေးဝါး
ဖြစ်သုံးကုန်ဖြစ်ပြီး ဆေးဆိုင် (သို့) ဆေးခန်းများ၌သာ
ရောင်းခွင့်ရှိသည်။ ကုန်စုံဆိုင်နှင့် ကွမ်းယာဆိုင်များတွင်
ရောင်းချပါက တရားဥပဒေနှင့် မညီပါ။

Attachment List

  1. DMFile size:765 KB
Was this information helpful? Yes    No