:::

Xin hãy chú ý ! Bán thuốc online e rằng vi phạm luật

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Xin hãy chú ý ! Bán thuốc online e rằng vi phạm luật
Xin hãy chú ý ! Bán thuốc online e rằng vi phạm luật
Lượt : 128
Ngày : 2018/4/17
Cập nhật : 2018/4/17 上午 11:20:00

Chú ý 1: mắc bệnh tìm bác sỹ, dùng thuốc hỏi dược sỹ .

Chú ý 2: Không nên mua thuốc trên website hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Chú ý 3: Đến kho dữ liệu giấy phép trên Website Sở dược thực phẩm tra tìm nguồn gốc thuốc.

Chú ý 4: chưa được cho phép đã bán dược phẩm trực tuyến là hành vi vi phạm Luật dược phẩm, theo luật có thể bị xử phạt 3 vạn Đài tệ trở lên đến 200 vạn Đài tệ trở xuống.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không