:::

Không biến “Thuốc” thành “Rượu” uống!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Không biến “Thuốc” thành “Rượu” uống!
Không biến “Thuốc” thành “Rượu” uống!
Lượt : 475
Ngày : 2018/4/17
Cập nhật : 2018/4/17 上午 11:19:00

Chất lỏng uống chứa cồn như Paolita, Whisbih, uống trong thời gian dài e rằng tổn thương gan, gây nghiện, thuộc quản lý dược phẩm, chỉ có thể bán tại nhà thuốc hoặc quầy thuốc, bán tại các cửa hàng tạp hóa, quầy bán trầu là vi phạm pháp luật!

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không