:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားသစ်များအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်သော အလုပ်ရရှိရေးကူညီမှု အစီအစဉ်များ

Label
LocationTaiwan
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားသစ်များအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်သော အလုပ်ရရှိရေးကူညီမှု အစီအစဉ်များ
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားသစ်များအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်သော အလုပ်ရရှိရေးကူညီမှု အစီအစဉ်များ
Hit : 153
Date : 2018/4/16
Updated : 2018/4/16 下午 05:11:00

အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော နိုင်ငံသားသစ်များအား အလုပ်ရရှိရေး
အစိုးရဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီများတွင် “နိုင်ငံသားသစ်များ အလုပ်အမြန်ရ
ရှိရေး ပံ့ပိုးမှုအချက်များ” ဖြစ်သော လတ်တလောအလုပ်ထောက်ပံ့ကြေး၊
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကို အခမဲ့သင်ယူခြင်းနှင့် သင်ယူ
နေစဉ် လူနေမှုထောက်ပံ့ကြေး၊ အလုပ်ခန့်ခံရသော ဆုကြေးငွေတို့ကို
တစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်အရ ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်။ သက်ဆိုင်ရာ
သတင်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ အလုပ်ရရှိရေးအစိုးရဝန်
ဆောင်မှုအေဂျင်စီအသီးသီး (သို့) ထိုင်ဝမ်အလုပ်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
“နိုင်ငံသားသစ်၏ သီးသန့်ကဏ္ဍ” (https://www.taiwanjobs.gov.tw/internet/special/bredge.aspx?uid=79) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။
(၂၄) နာရီ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း 0800-777-888 သို့လည်း ဖုန်းဆက်
မေးနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No