:::

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် (၁၀၆) ခုနှစ်တွင် စစ်တမ်းကောက်ခဲ့သောနိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အလမ်းလက်ရှိအခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

Label
LocationTaiwan
Hit : 76
Date : 2018/4/16
Updated : 2018/4/16 下午 05:10:00

ဤစစ်တမ်းသည် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဒစ်ဂျစ်
တယ်အခွင့်အလမ်း(ကွာဟချက်)လက်ရှိအခြေအနေ
ကို စုဆောင်းခွဲဖြာထားသည်။ အစိုးရ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်
အခွင့်အလမ်းပေါ်လစီဆောင်ရွက်ချက်နှင့် အကျိုးသက်
ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သတင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ပါ။

စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ

စစ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

Was this information helpful? Yes    No