:::

Biện pháp hỗ trợ tìm việc làm dành riêng cho cư dân mới của Bộ Lao Động

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Biện pháp hỗ trợ tìm việc làm dành riêng cho cư dân mới của Bộ Lao Động
Biện pháp hỗ trợ tìm việc làm dành riêng cho cư dân mới của Bộ Lao Động
Lượt : 193
Ngày : 2018/4/16
Cập nhật : 2018/4/16 下午 05:03:00

Nhằm hỗ trợ cư dân mới đang thất nghiệp, các cơ quan phục vụ tìm việc làm công lập vận dụng “Điểm chính thao tác hỗ trợ xúc tiến tìm việc làm cho cư dân mới” cung cấp các biện pháp như: trợ cấp việc làm tạm thời, miễn phí tham gia huấn luyện nghề nghiệp và trợ cấp sinh hoạt huấn luyện, khen thưởng trợ cấp tuyển dụng , để cá biệt hóa hỗ trợ cư dân mới tìm việc làm. Thông tin liên quan hoan nghênh đến tìm hiểu tại các cơ sở phục vụ tìm việc làm công lập hoặc tra tìm tại chuyên mục “Cư dân mới” Việc làm tại Đài Loan. (https://www.taiwanjobs.gov.tw/internet/special/bredge.aspx?uid=79), cũng có thể gọi đường dây phục vụ miễn phí 24 tiếng 0800-777-888.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không