:::

Cứ điểm phục vụ cộng đồng Cư dân mới thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 155
Ngày : 2018/4/16
Cập nhật : 2018/4/16 下午 05:00:00

Để cung cấp phục vụ cho Cư dân mới và gia đình của họ, lần lượt thiết lập Cứ điểm phục vụ Cư dân mới tại các khu của thành phố Đài Nam, hỗ trợ họ thích ứng cuộc sống tại Đài Loan và cung cấp thông tin phúc lợi xã hội liên quan.
Thông tin liên hệ các cứ điểm phục vụ cộng đồng xin hãy tra tìm tại Website Cục xã hội chính quyền thành phố Đài Nam.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không