:::

มาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหางานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของกระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
มาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหางานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของกระทรวงแรงงาน
มาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหางานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของกระทรวงแรงงาน
ตี : 135
วันที่ : 2018/4/16
อัปเดต : 2018/4/16 下午 04:59:00

หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งได้จัดให้มี “แนวทางการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการทำงานในผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” จึงได้จัดให้มีเงินอุดหนุนการทำงาน การอบรมด้านการทำงาน เงินอุดหนุนระหว่างการอบรม และเงินรางวัลเมื่อหางานได้เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หางานทำได้ง่ายขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หน่วยงานบริการจัดหางานแต่ละใกล้บ้านท่าน หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บหางานไต้หวันที่ “โซนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (https://www.taiwanjobs.gov.tw/internet/special/bredge.aspx?uid=79) หรือโทรไปยังสายด่วนโทรฟรี 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0800-777-888

Was this information helpful? Yes    No