:::

รายงานสำรวจความต้องการและโอกาสในสื่อดิจิตอลของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2017

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลNational Development Council
ตี : 75
วันที่ : 2018/4/16
อัปเดต : 2018/4/16 下午 04:57:00

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาโอกาส(ความเหลื่อมล้ำ)ด้านสื่อดิจิตอลของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต่อการส่งเสริมด้านดิจิตอลของรัฐ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

รายงานแบบสำรวจ

บทสรุปการสำรวจ

Was this information helpful? Yes    No