:::

สถานบริการชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไถหนาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTainan City Government
ตี : 146
วันที่ : 2018/4/16
อัปเดต : 2018/4/16 下午 04:55:00

เพื่อให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว จึงได้จัดตั้งสถานบริการชุมชนตามแต่ละเขตในเมืองไถหนานขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในไต้หวันและเข้าถึงข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
หากต้องการทราบข้อมูลที่ตั้งของสถานบริการชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสังคมสงเคราะห์เมืองไถหนาน

Was this information helpful? Yes    No