:::

Sở Phát triển thanh niên Bộ Giáo dục hỗ trợ thực hiện “Kế hoạch đội phục vụ tình nguyện viên thanh niên ở nước ngoài”

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 189
Ngày : 2018/4/13
Cập nhật : 2018/4/13 下午 04:28:00

Nhằm kích lệ thanh niên vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học, tham gia vào phục vụ tình nguyện ở nước ngoài , tất cả thanh niên tuổi từ 18 đến 35, từ tổ chức thành đoàn 3 người trở lên, ra nước ngoài phục vụ 7 ngày trở lên, có thể do các trường đại học hoặc tổ chức phi lợi nhuận xin tại Sở thanh niên, nếu thành viên bao gồm cả thanh niên (con em) Cư dân mới, thì được hỗ trợ hoàn toàn vé máy bay hai chiều,hy vọng có thể giúp đỡ nhiều thanh niên (con em) cư dân mới ra nước ngoài làm tình nguyện viên.

Nhiều thông tin cụ thể hơn, xin hãy tra tìm tại website Sở phát triển thanh niên Bộ Giáo dục hoặc Website Đoàn công tác hòa bình thanh niên ở nước ngoài.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không