:::

หน่วยงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการจัด “โครงการอาสาสมัครเยาวชนในต่างแดน”

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 107
วันที่ : 2018/4/13
อัปเดต : 2018/4/13 下午 04:26:00

เพื่อส่งเสริมให้เยาชนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดน เยาวชนที่มีอายุ 18 ถึง 35ปีที่เดินทางเป็นหมู่คณะ 3 คนขึ้นไปและเป็นอาสาสมัคร 7 วันขึ้นไปสามารถยื่นขอรับการอุดหนุนผ่านมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หากสมาชิกประกอบด้วย(บุตรหลาน)ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก็จะได้รับการอุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน หวังว่า(บุตรหลาน)ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดนกันอย่างเต็มที่

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือเว็บไซต์กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสันติ

Was this information helpful? Yes    No