:::

Bộ Giao thông sửa đổi luật Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa có thể kết hợp nhân viên phiên dịch ngoại ngữ hiếm dẫn đoàn

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuExecutive Yuan
Lượt : 328
Ngày : 2018/4/13
Cập nhật : 2018/4/13 下午 04:11:00

Bộ Giao thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 điều chỉnh thông qua Điều 23 “Quy tắc quản lý nghề du lịch”, Điều 6 “Quy tắc quản lý hướng dẫn viên du lịch”.

Giải thích điều chỉnh Điều 23Quy tắc quản lý ngành du lịch :

Xét thấy mấy năm qua cơ cấu thị trường du lịch thay đổi, số hướng dẫn viên du lịch ngoại ngữ hiếm của nước ta mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng, nới lỏng cho ngành du lịch tiếp đón du khách sử dụng ngoại ngữ hiếm, có thể chỉ định cho hướng dẫn viên du lịch kết hợp với nhân viên phiên dịch ngoại ngữ hiếm đi theo phục vụ đoàn, để phù hợp nhu cầu thực tế.

Giải thích điều chỉnh Điều 6 Quy tắc quản lý hướng dẫn viên du lịch

Bổ sung nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa nêu trên kết hợp với nhân viên phiên dịch ngoại ngữ hiếm đi theo phục vụ đoàn, được tiếp đón du khách sử dụng ngoại ngữ hiếm không phải tiếng Hoa, nhằm đạt tới sự thống nhất quy phạm.

Nội dung điều chỉnh điề u khoản cụ thể xin hãy tải phụ lục

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không