:::

กระทรวงคมนาคมแก้ไขกฎหมายใหม่ ให้มัคคุเทศก์ภาษาจีนนำเที่ยวคู่กับล่ามภาษาที่มีผู้ใช้น้อยได้

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลExecutive Yuan
ตี : 207
วันที่ : 2018/4/13
อัปเดต : 2018/4/13 下午 04:06:00

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2018 กระทรวงคมนาคมได้ประกาศแก้ไขกฎหมาย “ข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” ข้อ 23 และ “ข้อกำหนดของมัคคุเทศก์นำเที่ยว” ข้อ 6

สาเหตุของการแก้ไขข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ข้อ 23
เนื่องจากหลายปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยว ทำให้มัคคุเทศก์ภาษาที่มีผู้ใช้น้อยลดลงอย่างมาก จึงได้เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการรองรับนักท่องเที่ยวภาษาที่มีผู้ใช้น้อยมีล่ามแปลภาษาติดตามทัวร์ไปด้วยได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

สาเหตุของการแก้ไขข้อกำหนดของมัคคุเทศก์นำเที่ยว” ข้อ 6
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จึงได้อนุญาตให้มัคคุเทศน์ภาษาจีนนำเที่ยวโดยมีล่ามภาษาที่มีผู้ใช้น้อยติดตามไปด้วยได้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายการเอกสารแนบ

  1. Detailed amendmentขนาดไฟล์:112 KB
Was this information helpful? Yes    No